Курс за ремонт на перки на ветрогенератори: GWO-BR

Курс за ремонт на перки на ветрогенератори:
GWO-BR

Програмата за обучение е проектирана по такъв начин, че да осигури необходимите компетенции на курсистите в ремонтирането на перки във ветрогенераторната индустрия, но също така и в предотвратяването на рискове при работа, в ситуация на опасна работа или под номиналните параметри. Обучението се проверява чрез базата данни на GWO WINDA.

Курсистите научават всичко, от което се нуждаят, за да тълкуват всички видове специализирани документи, за да извършват инспекции и ремонти на вятърни перки, да работят с различни материали (полиестерни, епоксидни и винилестерни смоли) и да тълкуват и поправят щети в условия на безопасност и ефективност.


Подробности за курса:
В края на обучителната програма участниците ще могат да:

  • Познават и използват безопасно работното оборудване и инструменти;
  • Владеят всички видове материали, използвани при ремонти;
  • Извършват ремонти на борда за оттичане /drainboards с дължина до 1,5м;
  • Извършват ремонти на предния контур (ръб)/ leading edge с дължина до 1,5 м;
  • Овладеят техниката за ремонт на ламинат до основи;
  • Извършват смяна на ядрото до 200 cm2;
  • Правят ремонти на повърхности, Filler, Top Coat, Gelcoat;
  • Поправят правилно пукнатини и разслоения в предния контур (ръб)/ leading edge;
  • Използват в процеса на ремонт системите за защита на острието, защитната лента на предния контур (ръб)/ leading edge.

Продължителност: 10 последователни дни
Цена: 2500 евро


Международно акредитиран курс:

  • GWO Logo

Глобалната вятърна организация (GWO) е асоциация на собственици и производители на вятърни турбини, чиято цел е да обучава персонал и да поддържа безаварийна работна среда във вятърната индустрия. Цел на GWO е да внедри във всички оператори ефективни и проверени общи работни процедури и стандарти за най-добри практики за здраве и безопасност, като жизненоважен и необходим начин за намаляване на рисковете за персонала, работещ във вятърната индустрия.

GWO повиши стандартите за обучение по безопасност в цялата индустрия. Три четвърти от членовете на GWO са стандартизирали 30% или повече от основното си обучение. Над 300 обучители са сертифицирани да предоставят GWO обучение в над 40 държави и са обучили над 100 000 души.

Тази програма за обучение е разработена в отговор на търсенето на пазара за професионална подготовка/обучение, за ремонт на перки, в енергийната индустрия - отрасъл вятърна енергия. Програмата е изготвена в сътрудничество с членовете на GWO въз основа на специфични оценки на риска, на данни от статистиката за инциденти и аварии, свързани с инсталирането, обслужването и поддръжката на перки на генераторите на вятърни турбини и вятърни електроцентрали.


Регистрирай се сега!

Моля, потвърдете reCAPTCHA.

Вашите данни са в безопасност при нас!


Специализирани обучители: